Over de Stichting

Stichting Routebureau Groningen is in 2014 opgericht met dank aan de provincie Groningen en de Groninger gemeenten. De doelstelling van Routebureau Groningen is een centraal platform te vormen voor routegebonden recreatie en de kwaliteit van de Groninger routes te waarborgen. In eerste instantie is dit voor wandelen en fietsen opgericht maar steeds meer vormen van recreatie worden via dit platform gedeeld. De komende jaren willen wij ons richten op onder andere richten op vaarrecreatie.

Stichting Wandelen Groningen

Routebureau Groningen is begonnen als project van de Stichting Wandelen Groningen. Deze stichting is een provinciaal samenwerkingsverband van alle organisaties die wandelpaden en -routes in eigendom of beheer hebben die zich richten op de wandelaar of anderszins van belang zijn voor wandelen in de provincie Groningen. Alle paden en routes in Groningen zijn geïnventariseerd en digitaal toegankelijk gemaakt. De stichting Wandelen Groningen is op 1 januari 2014 opgegaan in Routebureau Groningen.

Taken

Routebureau Groningen heeft de volgende taken:

1. Centrale functie voor recreatieve routes in Groningen: bijvoorbeeld door het realiseren van een provinciedekkend wandelnetwerk.

2. Waarborgen van de kwaliteit van de routes: samen met onze (wandel)vrijwilligers zorgen wij hiervoor.

3. Communicatie naar de consument: onder andere via onze nieuwsbrief en de websites wandelen.groningen.nl, fietsen.groningen.nl en varen.groningen.nl

4. Uitwerken van het groeimodel: hierin worden verdere ambities van de Stichting verder uitgewerkt. 

Samen met provincie Groningen, de Groninger gemeenten, Marketing Groningen, toeristische ondernemers en vrijwilligers werkt Routebureau Groningen hard aan de ontwikkeling van Groningen als toeristische bestemming. Meer toerisme betekent behoud en verbetering van de leefbaarheid, inkomen voor ondernemers, werkgelegenheid voor de inwoners van Groningen en uiteraard een mooie provincie om in te wonen en recreëren!

Deel deze pagina