Concept wandelnetwerk Westerkwartier

maandag 11 december 2017

Concept wandelnetwerk Westerkwartier

Concept wandelnetwerk Westerkwartier

 

Uw input is nodig! Gebiedskenners gevraagd!

Afgelopen september zijn in de 4 betrokken gemeenten schetsbijeenkomsten gehouden voor een nieuw wandelnetwerk. Samen met wandelliefhebbers uit de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn zijn de wensen en verbeterpunten geïnventariseerd. De uitkomsten van deze inventarisatie zijn in kaart gebracht en hieronder in te zien.

Graag ontvangen wij uw reactie op het concept vóór maandag 8 januari 2018.

We gaan terughoudend om met de opname van nieuwe trajecten en vragen u vooral te kijken naar veiligheid, haalbaarheid en toegankelijkheid.

Per gemeente is een kaart gemaakt waarin het concept wandelnetwerk in zwart is weergegeven. Een aantal paden is nog onzeker, daarom hebben paden deze een andere kleur gekregen. Een ambitie voor een pad dat nog niet bestaat is in het rood aangegeven. Een bestaand pad over particuliere grond, waarbij de toestemming nog niet rond is, heeft de kleur paars

U kunt tot maandag 8 januari 2018 op het netwerk reageren via a.pigmans@landschapsbeheergroningen.nl. Vermeld per opmerking de locatie (indien aanwezig straatnaam) en de gemeente.

Mocht u de kaart in meer detail willen bekijken, vindt u via de onderstaande linkjes een pdf-versie.

Grootegast

Leek

Marum

Zuidhorn

Overzichtskaart Westerkwartier

Gemeente Grootegast Gemeente Grootegast

Gemeente Leek Gemeente Leek

Gemeente Marum Gemeente Marum

Gemeente Zuidhorn Gemeente Zuidhorn

Overzichtskaart Westerkwartier Overzichtskaart Westerkwartier

Deel deze pagina