Concept wandelnetwerk Veendam en Midden-Groningen (Hoogezand en Menterwolde)

dinsdag 22 mei 2018

Concept wandelnetwerk Veendam en Midden-Groningen (Hoogezand en Menterwolde)

 

Uw input is nodig! Gebiedskenners gevraagd!

Afgelopen februari zijn in de 2 betrokken gemeenten schetsbijeenkomsten gehouden voor een nieuw wandelnetwerk. Samen met wandelliefhebbers uit de gemeente Veendam en Midden-Groningen zijn de wensen en verbeterpunten geïnventariseerd. De uitkomsten van deze inventarisatie zijn in kaart gebracht en hieronder in te zien. Hierbij moet u er rekening mee houden dat wij voor enkele paden nog in overleg zijn met de betrokken partijen/eigenaren, dus dat er nog wijzigingen plaats kunnen vinden. 

Graag ontvangen wij uw reactie op het concept vóór vrijdag 8 juni 2018.

We gaan terughoudend om met de opname van nieuwe trajecten en vragen u vooral te kijken naar veiligheid, haalbaarheid en toegankelijkheid.

Per gemeente is een kaart gemaakt waarin het concept wandelnetwerk in donkergrijs is weergegeven. 

U kunt tot vrijdag 8 juni 2018 op het netwerk reageren via a.pigmans@landschapsbeheergroningen.nl.

Vermeld per opmerking de locatie (indien aanwezig straatnaam) en de gemeente.

Mocht u de kaart in meer detail willen bekijken, vindt u via de onderstaande (oranje) linkjes een pdf-versie.

Gemeente Veendam

Gemeente Midden-Groningen ( grondgebied oud-gemeenten Hoogezand en Menterwolde)

Concept wandelnetwerk Veendam Concept wandelnetwerk Veendam

Concept wandelnetwerk Midden-Groningen (grondgebied Hoogezand en Menterwolde) Concept wandelnetwerk Midden-Groningen (grondgebied Hoogezand en Menterwolde)

Deel deze pagina