Vogelexcursie Waddenvereniging

Vogelexcursie Waddenvereniging

Dit weekend staat in het teken van Vogelfestival Lauwersmeer. In het kader hiervan organiseert de Waddenvereniging zaterdagavond 15 september een speciale bijeenkomst over de samenhang tussen de vogels (flyway) en de onderwaterwereld (swimway). Aansluitend vindt er een vogelexcursie plaats in het gebied.

Zo'n 12 miljoen vogels per jaar gebruiken de Waddenzee als tussenstop op hun trekroute ('flyway') om te broeden, foerageren en rusten. Het Waddengebied is een zeer belangrijke voedselbron voor vogels die zich onder andere tegoed doen aan vissen en weekdieren die er leven. Net als de vogels, migreert een deel van deze vissoorten ook, maar dan tussen de zoute zee en de zoete binnenwateren. Tijdens deze avond staat het belang van de onderwaterwereld voor de vogels centraal, en wordt gepraat over het belang om de vismigratie ('swimway')  te herstellen. 

Aansluitend is er een avondexcursie, waarbij onze Werelderfgoedgids je meeneemt tijdens een vijf kilometer lange wandeling op zoek naar de prachtige vogels die in het Lauwersmeergbied leven. 's Avonds is een optimaal moment om vogels te observeren, omdat de wereld rustiger wordt en de vogels zich nog even laten horen voor ze gaan slapen. Om de vogels goed te kunnen bekijken neemt de gids een telescoop mee. Indien u in het bezit bent van een verrekijker raden wij u aan deze zelf ook mee te nemen. 

Daarnaast is er aandacht voor het Waddengebied Werelderfgoed en zal de gids het algemene belang van het waddengebied op wereldschaal en de geschiedenis en toekomst van het Lauwersmeergebied belichten. 

Lauwersmeergebied
Het vogelrijke Lauwersmeergebied is één van de meest bijzondere gebieden van Nederland om vogels te kijken. Niet in de laatste plaats omdat de imposante zeearend, ook wel 'vliegende deur' genoemd, dit gebied sinds 2010 als tweede broedplaats in Nederland heeft uitgezocht. Maar je vindt er ook veel andere wad-, zang-, bos-, water- en weidevogels, omdat het gebied uit zoveel verschillende biotopen bestaat. 
 

Deel deze pagina